Loading...
ForsideNY 2018-04-19T09:56:31+00:00

VI VÆKKER DEN POLITISKE VIRKELYST OG SKABER FØLGESKAB OG FORANDRING I

Fagforeninger

Vi skaber nye fællesskaber der ruster medlemmerne til fremtidens arbejdsmarked

Kommuner

Sammen med borgere, politikere og embedsværk finder vi nye måder for politikudvikling, der løfter livskvaliteten for alle kommunens beboere

Virksomheder

Vi udvikler nye, bæredygtige forretningsmodeller til gavn for medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere

NGOer

Vi sætter engagementet hos medlemmer og frivillige mere i spil som en ressource til politisk indflydelse i civilsamfundet

Offentlige
institutioner

Vi sætter ledere, medarbejdere og brugere fri til at træffe de rigtige valg gennem nye og mere organiske strukturer

Vi arbejder med

Design

Det vi kan med design er at få ting til at ske. Kort sagt. Vi driver nye, værdiskabende relationer og organiseringer gennem design af forandringsprocesser og -projekter. Vi står på et fundament af design som faglig disciplin, og kan med udgangspunkt i designtænkning og innovationsprocesser tage teten på din næste, store forandring.

Facilitering

Vi faciliterer workshops, længere processer, møder og faciliterende ledelse, der skaber værdi og resultater. Vi skaber stramme, men rummelige rammesætninger, der giver plads til uventede drejninger, men holder fokus på udkommet. Vi bruger facilitering som en arbejdstilgang, der hjælper jer med at nå jeres mål. Vi har fokus på potentialet hos de mennesker, der er involveret og på, hvilken værdi, de kan skabe sammen.

Mobilisering

Vi hjælper dig med at skabe energi omkring det, der er vigtigt for dig. Vi skaber engagerende og udviklende miljøer både mellem professionelle og frivillige. Vi tilrettelægger, underviser og træner strategisk mobilisering, så du kan skabe engagement og følgeskab blandt de mennesker, du gerne vil have med ombord.

Sig hej
Læs mere om relationsbureauet Fandenivoldsk Forandring

VI VIL EN FANDENIVOLDSK FORANDRING AF VERDEN

Den fandenivoldske forandring handler om, at vi tager vores politiske autoritet tilbage. Vi tror på, at alle mennesker ønsker at påvirke og engagere sig i deres lokalmiljø og i samfundet som helhed

MOD

Vi arbejder for at styrke modet hos den enkelte til at stå frem som politisk menneske

LYST

Vi arbejder for stærkere fællesskaber, hvor flere har lyst til at deltage

MULIGHED

Vi åbner gamle magtstrukturer op og giver alle mulighed for at påvirke deres samfund

Der er brug for

NYE VISIONER

Vi skaber nye fælles visioner for det gode liv, det gode fællesskab og det gode samfund

NYE DEMOKRATIVÆRKTØJER

Vi udvikler og afprøver nye, tidssvarende demokrativærktøjer, der løfter samfundsengagementet hos os alle

NYT POLITISK MINDSET

Vi træner og etablerer nye politisk mindsets, hvor alle tager ansvar for samfundsudviklingen

Bliv mere inspireret

ER DU KLAR TIL AT GIVE FØLGESKAB TIL DEN FANDENIVOLDSKE FORANDRING?

Se hvordan herunder

Skal dit indlæg også med?

Nyeste Fandenivoldske venner

Se flere og bliv selv en del af vennekredsen
Helle Engelbrechtsen
Helle Engelbrechtsen
Brian Frandsen
Brian Frandsen