Loading...
ForsideNY 2018-03-22T08:18:36+00:00

VI VÆKKER DEN POLITISKE VIRKELYST OG SKABER FØLGESKAB OG FORANDRING I

Fagforeninger

hvor vi ser et stort behov for skabe nye fællesskaber, der ruster medlemmerne til fremtidens arbejdsmarked

Kommuner

hvor vi ser et stort behov for at borgere, politikere og embedsværk finder nye og værdiskabende måder at udvikle politikken og løfte livskvaliteten for alle kommunens beboere

Værdidrevne
virksomheder

hvor vi ser et behov for at tænke i nye former for værdiskabende forretningsmodeller til gavn for både medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere

NGOer

hvor vi ser et behov for, at engagementet hos medlemmer og frivillige sættes mere i spil som en ressource til politisk indflydelse i civilsamfundet

Offentlige
institutioner

hvor vi ser et behov for at der tænkes i nye og mere organiske strukturere, der sætter både ledere, medarbejdere og brugere mere fri til at træffe de rigtige valg

Vi arbejder med

Design

Det vi kan med design er at få ting til at ske. Kort sagt. Vi driver nye, værdiskabende relationer og organiseringer gennem design af forandringsprocesser og -projekter. Vi står på et fundament af design som faglig disciplin, og kan med udgangspunkt i designtænkning og innovationsprocesser tage teten på din næste, store forandring.

Facilitering

Vi faciliterer workshops, længere processer, møder og faciliterende ledelse, der skaber værdi og resultater. Vi skaber stramme, men rummelige rammesætninger, der giver plads til uventede drejninger, men holder fokus på udkommet. Vi bruger facilitering som en arbejdstilgang, der hjælper jer med at nå jeres mål. Vi har fokus på potentialet hos de mennesker, der er involveret og på, hvilken værdi, de kan skabe sammen.

Mobilisering

Vi hjælper dig med at skabe energi omkring det, der er vigtigt for dig. Vi skaber engagerende og udviklende miljøer både mellem professionelle og frivillige. Vi tilrettelægger, underviser og træner strategisk mobilisering, så du kan skabe engagement og følgeskab blandt de mennesker, du gerne vil have med ombord.

Sig hej
Læs mere om relationsbureauet Fandenivoldsk Forandring

VI VIL EN FANDENIVOLDSK FORANDRING AF VERDEN

Den fandenivoldske forandring handler om, at vi alle tager vores politiske autoritet tilbage.

Vi tror på, at alle mennesker ønsker at påvirke og engagere sig i deres lokalmiljøer og i samfundet som helhed. Vi tror på, at der bor et politisk menneske i os alle, som skal vækkes, næres og hyldes.

MOD

Vi vil arbejde for at styrke MODET hos den enkelte til at stå frem som politisk menneske

LYST

Vi vil arbejde for stærkere fællesskaber, hvor flere har LYST til at indgå

MULIGHED

Vi vil åbne gamle strukturer op og give alle MULIGHED for at påvirke deres samfund

Der er brug for

NYE VISIONER

Vi skal skabe nye fælles visioner for det gode liv, gode fællesskaber og gode samfund

NYE DEMOKRATIVÆRKTØJER

Vi skal udvikle og afprøve nye tidsvarende demokrativærktøjer, der kan løfte samfundsengagementet hos os alle

NYT POLITISK MINDSET

Vi skal træne og etablere et nyt politisk mindset, hvor vi alle tager ansvar for samfundsudviklingen

Bliv mere inspireret

ER DU KLAR TIL AT GIVE FANDENIVOLDSK FØLGESKAB TIL FORANDRINGEN?
VÆR MED I DET FANDENIVOLDSKE FÆLLESSKAB!

Er du klar til at gøre danskerne mere engagerede? Du kan være med i forandringen på flere måder.
Se herunder

Skal dit indlæg også med?

Nyeste Fandenivoldske venner

Se flere og bliv selv en del af vennekredsen
Helle Engelbrechtsen
Helle Engelbrechtsen
Brian Frandsen
Brian Frandsen