Skal du have hjælp til at skabe fandenivoldsk forandring?

Skal du have hjælp til at skabe fandenivoldsk forandring? 2017-07-09T19:39:50+00:00

Vi arbejder med:

 • Entreprenørskab
 • Growth mindsets (livslang læring)
 • Fremtidens unge (Generation Z)
 • Nye bæredygtige forretningsmodeller
 • Samskabelse
 • Medborgerskab
 • Brugerinddragelse,
 • Ny politisk kultur
 • Personlig-, kollektiv- og samfunds-udvikling
 • Relationsdrevet kommunikation
 • Kommune 3.0 og 4.0
 • Fremtidens arbejdsmarked

Vi hjælper dig ved:

[expand title=”At designe og facilitere dine processer og workshops“]
 • For os handler god facilitering om at sætte en stram og rummelig rammesætning samtidig med at deltagerne føler sig trygge på det givne emne.
 • Vi opstiller benspænd, der på nye måder holder deltagerne på sporet af opgaven og udfordrer deres sprog, mindset og tilgang.
 • Vi aflæser og målretter deltagernes energi, så der opstår et flow, der skaber synergi på tværs af rummet.
 • Og så er vi aldrig for fine til at bringe lidt humor ind i alvoren, så workshoppen ikke bare leverer de ønskede resultater, men også er en sjov og inspirerende oplevelse for alle.[/expand]

 

[expand title=”At træne dit lærende og udviklende mindset“]
 • Vi træner nye mindset, der kan sætte forandringer i gang, der ellers synes umulige. Det gør vi gennem undersøgelse af uhensigtsmæssige vaner, dilemmaer og paradokser, der spænder ben for løsningen af opgaven.
 • Vi arbejder med konkrete læringsopgaver imellem træningsmøderne, så vaner brydes og ny læring opstår.
 • Vi har fokus på, at deltagerne ikke bare kender, men også mestrer nye metoder, mindset og perspektiver på deres arbejde og formål.
 • Vi laver træning, der blandt andet udvikler evnen til at tage ansvar og blive egne- og kollektive opgaver bevidste samt aktivere modet til at træde frem og skabe motivation hos sig selv og andre.
 • Vi lægger et ”omsorgsfuldt pres” og sætter en dyd i, at skabe tryghed til at omstille sig til nye rutiner og tankesæt.[/expand]

 

[expand title=”At tegne og implementere din organisations udvikling“]
 • Organisationer er som små økosystemer, der ikke bare kan ændres radikalt fra den ene dag til den anden. Når vi arbejder med at gøre organisationer og projektorganiseringer mere organiske og selvudviklende tager vi udgangspunkt i de vaner og erfaringer, der ligger indlejret i den oprindelige organisering og tegner og implementere i første omgang på måden, der arbejdes sammen på indenfor den eksisterende struktur.
 • Vi lægger vægt på at gøre formål og følgeskab om rollefordelingen til drivkraften hos såvel interne som eksterne interessenter.[/expand]

 

[expand title=”At facilitere udviklingen og ekskveringen af dine kampagner“]
 • Vi finder ind til kernen af dit budskab og lægger sammen med dig en strategi for, hvordan det bredes ud, så det ikke bare modtages af din målgruppe, men så der skabes følgeskab og handling til det.
 • Vi sørger for at kommunikationen i din kampagne får et knæk af humor og fantasi, der inspirerer din målgruppe til at forholde sig, ændre adfærd og blive ambassadører for dit budskab
 • For os er en god kampagne ikke bare oplysning, men en fortælling, der skaber aktivisme, ejerskab og empowerment.
 • Vi følger din kampagne fra start til slut og coacher dig og dine medarbejdere på strategi, planlægning og udførelse.[/expand]

 

Eksempler: